กสทช.ชี้ยื่นสนับสนุนค่าMustCarry22พค.

กสทช.ชี้ยื่นสนับสนุนค่าMustCarry22พค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ กสทช. ชี้ผู้ประกอบการ ยื่นขอสนับสนุนค่า Must Carry ตาม ม.44 ได้ถึง 22 พ.ค.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ขณะนี้ เหลือเพียงช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และช่องทีวีรัฐสภา เพียง 2 ช่องเท่านั้นที่ยังไม่มายื่นขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม งวดวันที่ 20 ธ.ค. 2559 ถึง เดือน ก.พ. 2560 ขอให้ทั้ง 2 ช่อง รีบมายื่นขอรับการสนับสนุน สำหรับการยื่นขอรับการสนับสนุนของเดือน มี.ค., เม.ย. และเดือนต่อไป ในระหว่างที่สำนักงานยังมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนำใบเสร็จตัวจริง หรือใบแจ้งหนี้ตัวจริง มายื่นขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เลย

ส่วนกรณีการยื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 23 พ.ค. 2560 ขณะนี้ มีผู้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายฯ ออกไปแล้ว 13 ราย อาทิ 1.บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด 2.บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด 3.บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด 4.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด  5.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (2 ช่อง) ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มายื่น ยังสามารถยื่นหนังสือแจ้งความจำนงมาที่สำนักงาน กสทช. ได้จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2560 ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวตาม ม.44 ได้