THAI เพิ่มทุนนกแอร์ปีหน้าเพิ่มศักยภาพ

นายอำพน กิตติอำพน ประธานคณะกรรมการ บมจ. การบินไทย (THAI) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ภายในปีหน้า THAI จะเพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ส่วนการถือหุ้นคงจะไม่เกิน 49% เนื่องจาก ไม่ต้องการให้เป็นรัฐวิสาหกิจ                  

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด