ก.เกษตรฯจัดวันข้าวชาวนาแห่งชาติ3-5มิ.ย.

ก.เกษตรฯจัดวันข้าวชาวนาแห่งชาติ3-5มิ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 3-5 มิถุนายนนี้ ที่กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว และเชิดชูเกียรติชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติ ที่เป็นผู้ผลิตข้าวเลี้ยงประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯจึงมี กำหนด จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติขึ้น ภายใต้แนวคิด "แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ณ กรมการข้าวกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเกษตรกลางบางเขน

สำหรับงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00 น. 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย นิทรรศการวิวัฒนาการชาวนาจากยุค 1.0 - 4.0 โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมการผลิตการแปรรูป จนถึงผู้บริโภค และยังมีนิทรรศการด้านอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี เวทีกลางเสวนา ในหัวข้อชาวนายุค 4.0 และการทำนาแปลงใหญ่แบบประชารัฐ เป็นต้น