สศอ.ปรับโครงสร้างMPIสะท้อนศก.มากขึ้น

สศอ.ปรับโครงสร้างMPIสะท้อนศก.มากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. ปรับปรุงโครงสร้าง MPI เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ จำนวน 13 รายการ สะท้อนสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ปรับปรุงโครงสร้างดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจจำนวน 13 รายการ ได้แก่  กะทิ  กาแฟ  เครื่องปรุงรสประจำโต๊ะอาหาร น้ำชา เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเซรามิก กระป๋องโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ PCB  สุราขาว  สุราผสม มอเตอร์ไฟฟ้า  ชุดถ่ายเลือดและให้น้ำเกลือ  เข็มฉีดยา  และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อื่น ๆ  และมีการตัดผลิตภัณฑ์ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ชุดเก่าออก 4 รายการ ได้แก่ ไม้อบแห้ง ไม้ที่เลื่อย ไสและซอย โทรทัศน์ และดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ทำให้ข้อมูลมีความครอบคลุมสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2555 เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 66
นอกจากนี้ ผลการปรับปรุงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ยังทำให้จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำการสำรวจเพิ่มขึ้น  จากเดิม 56 กลุ่มอุตสาหกรรม (226 ผลิตภัณฑ์) มาเป็น 59 กลุ่มอุตสาหกรรม (235 ผลิตภัณฑ์) โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีทิศทางสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 95.6 เป็นร้อยละ 96.3