หอการค้าไทยคงจีดีพีปีนี้โตร้อยละ3.5-4

หอการค้าไทยคงจีดีพีปีนี้โตร้อยละ3.5-4
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย คงประมาณการเศรษฐกิจปีนี้โตร้อยละ 3.5 ถึง 4 ชี้ มาตรการคลังผลักดัน เศรษฐกิจโต 4 สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยยังคงประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5-4 ขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ร้อยละ 2-3 ซึ่งมองว่าการที่กระทรวงการคลังจะมีมาตรการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ร้อยละ 4 ในปีนี้ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับมาตรการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อเดือน แต่ควรจะให้แบบเงินโอนเข้าบัญชีรายปี อย่างน้อย 2,500-5,000 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งจะใช้งบประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 0.1-0.2