พณ.ชูOne Belt One Road หนุนการค้าไทยจีน

พณ.ชูOne Belt One Road หนุนการค้าไทยจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมใช้ประโยชน์จากนโยบาย One Belt One Road ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคมนี้ ตนมีกำหนดเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและร่วมกันพัฒนาเส้นทางสายเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมี ผู้นำจาก 28 ชาติ รัฐมนตรีกว่า 100 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 80 องค์กร และนักธุรกิจระดับโลกเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,200 คน โดยนโยบาย “One Belt One Road”

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เพื่อให้ไทย  เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้โครงการของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงของไทยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึ่งสามารถดำเนินการควบคู่กับนโยบาย “One Belt One Road” ได้ อาทิ โครงการประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนของ2ประเทศได้