กลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม : เดินหน้าต่อหลังจากหยุดพักดูสถานการณ์