PTTGC - Buy: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC หยุดโรงงงาน PTTPE เป็นการชั่วคราว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!