กรมฝนหลวงฯเติมน้ำเขื่อนภูมิพลช่วยพท.เกษตร

กรมฝนหลวงฯเติมน้ำเขื่อนภูมิพลช่วยพท.เกษตร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวงฯ เติมน้ำเขื่อนภูมิพลและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ติดตามสภาพอากาศที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติการทำฝนเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขื่อนภูมิพลถือได้ว่าเป็นเขื่อนหลักของประเทศในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย มีหลายพื้นที่มีความต้องการน้ำฝน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึง มีการติดตามเติมน้ำในเขื่อนต่างๆ โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล รวม 131.61 ล้าน ลบ.ซม. และเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อเติมน้ำในเขื่อนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมามีการขึ้นปฏิบัติการ 6 เที่ยวบิน รวม 7.45 ชั่วโมงบิน ปริมาณใช้สารฝนหลวง 8.8 ตัน ทำให้เกิดฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่ง ในส่วนเกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออก มีการขึ้นปฏิบัติการ 4 เที่ยวบิน รวม 4 ชั่วโมงบิน ปริมาณใช้สารฝนหลวง 2.9 ตัน ทำให้ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตามกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการเพื่อสำรองน้ำในเขื่อนต่าง ๆ และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถ