กกพ.ประกาศจัดหาไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในพื้นที่3จชต.

กกพ.ประกาศจัดหาไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในพื้นที่3จชต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. ประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการ FiT Bidding ก๊าซชีวภาพ ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ว่า กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยการจัดหาไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ตามกรอบนโยบายของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั้งนี้ ที่ตั้งโครงการต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

นอกจากนี้ กกพ. ได้กำหนดวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา และกำหนดอัตราสูงสุดของราคารับซื้อในประเภทก๊าซชีวภาพไว้ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย โดยผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าในโครงการนี้ต้องระบุกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ทาง www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป