สหภาพฯขสมก.ร้องแก้ความเดือดร้อนพนง.

สหภาพฯขสมก.ร้องแก้ความเดือดร้อนพนง.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สหภาพฯขสมก. ยื่นหนังสือถึงรีกษาการผอ. แก้ปัญหาความเดือดร้อนพนักงาน ขีดเส้น 30 วันชัดเจน

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานและเร่งรัดการจัดหารถเมล์ใหม่เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ให้กับนายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ที่ สำนักงานใหญ่ ขสมก. ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเสนอให้ ขสมก. เร่งรัดจัดหารถเมล์เอ็นจีวี 489 คันเข้ามาให้บริการ รวมถึงสวัสดิการของพนักงานที่ต้องการให้พนักงานที่ป่วยเป็นโรคจากการทำงาน และมีสภาพร่างการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เข้าสู่โครงการเกษียณก่อนกำหนด เพื่อได้นำเงินก้อนสุดท้ายไปรักษาตนเอง และให้ขสมก.ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภท ที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมายขององค์การฯ เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป 

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ที่ซับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่งรวมถึงข้อเรียกร้องอื่นๆตามหนังสืออย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องที่ยื่นในวันนี้ทางสหภาพฯ ขอความชัดเจนภายใน 30 วัน