อุตฯจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ

อุตฯจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ วงเงิน 4 ล้านบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 พฤษภาคม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ตอัพ จัดทำโครงการ แองเจิล ฟันด์ ฟอร์ สตาร์ตอัพ ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อให้เงินทุนสำหรับจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบเงินให้เปล่ารายละไม่เกิน 5 แสนบาท ภายใต้วงเงินรวม 4 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จะพิจารณาให้เงินทุนภายใต้ 2 แนวคิด คือ 1.ไทยแลนด์ 4.0 เน้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีอาหาร เกษตร สาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ดิจิทัล 2.เอ็นเนอร์ยี เมเนจเมนท์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เก็บพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว