ทช.สำรวจออกแบบขยายถนนสายตง.4017

ทช.สำรวจออกแบบขยายถนนสายตง.4017
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบขยายถนนสาย ตง.4017 รองรับการจราจรท่าอากาศยานตรัง พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกขั้นตอน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. ได้พิจารณาเห็นควรออกแบบขยายเพิ่มจำนวนช่องจราจร ทางหลวงชนบทสาย ตง.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4045 – ท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รองรับ อัตราของนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งออกแบบทางต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 419 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจร เข้า – ออก ท่าอากาศยานตรังที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถสัญจรได้โดยสะดวกปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ซึ่งบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ของตำบลทับเที่ยง สิ้นสุดโครงการอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ บริเวณประตูทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานตรัง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในพื้นที่อีกครั้ง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ