คมนาคมเล็งชงครม.ยืดรถเมล์-รถไฟฟรี

คมนาคมเล็งชงครม.ยืดรถเมล์-รถไฟฟรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สบน. เผย คมนาคม เตรียมชงครม.ขยายเวลารถเมล์-รถไฟฟรีอีก 6 เดือน เริ่ม วันนี้ - 31 ต.ค.60 รองรับบัตรสวัสดิการ

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน.กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยระบุว่าที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน 2 เรื่อง คือการ การขยายระยะเวลาให้บริการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 จากมติเดิมสิ้นสุดระยะเวลาวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในการเดินทางและให้ทันกับการรับสวัสดิการของรัฐบาลที่ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นขอบและประกาศมีผลบังคับใช้ต่อไป