พาณิชย์เร่งแผนตัวชี้วัดความสำเร็จศก.ฐานราก

พาณิชย์เร่งแผนตัวชี้วัดความสำเร็จศก.ฐานราก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งทำแผนกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเศรษฐกิจฐานรากรายงาน 'สมคิด' ปลาย พ.ค. นี้

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการแบ่งกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 กลุ่ม โดยมีตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงกำกับดูเเลพาณิชย์ภาค หรือ Mini MOC นั้น ทุกกลุ่มจะต้องกำหนดเป้าหมาย และจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ ซึ่งหลังจากนี้แต่ละกลุ่ม จะต้องมีการจัดทำแผน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้ได้อย่างชัดเจนเพื่อรายงานต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุม Mini MOC อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมั่นใจว่าจะสามารถผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนนั้น จะต้องสามารถวัดผล ในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ เช่น การเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น การขยายตัวของ GDP รายภูมิภาค