สมอ.เร่งดึงร้านทั่วไทยร่วมโครงการร้านมอก.

สมอ.เร่งดึงร้านทั่วไทยร่วมโครงการร้านมอก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมอ. เร่งดึงร้านจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ร่วมโครงการร้าน มอก. จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ช่วยดันยอดขาย

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เร่งเดินหน้าโครงการร้าน มอก.จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและแนะนำโครงการต่อเนื่อง ในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครปฐม ขอนแก่น และชลบุรี พร้อมเชิญชวนร้านจำหนายในจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมโครงการ โดยจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค พร้อมกันนี้จากการลงพื้นที่มีร้านจำหน่ายให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการร้านมอก.เพิ่มอีก 12 ราย โดยจำนวนนี้ 5 ราย 7 สาขา ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการแล้ว ส่วนร้านค้าที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขออนุมัติเพื่อออกใบรับรอบให้เป็นร้านมอก.และอนุญาตให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์ร้านมอก.เพื่อประกอบดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้ร้านจำหน่ายที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ไปก่อนหน้านี้มีจำนวน 8 ราย 434 สาขา โดย สมอ.จะเร่งขับเคลื่อนแผนส่งเสริมร้านจำหน่ายร่วมโครงการคลอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค มั่นใจได้ใช้สินค้ามีมาตรฐานการันตีเครื่องหมาย มอก. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดันยอดขายได้ โดยในปีนี้ยังมีอีก 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง และสุราษฎร์ธานี