สนธิรัตน์มอบพณ.จว.ทำแผนขับเคลื่อนศก.

สนธิรัตน์มอบพณ.จว.ทำแผนขับเคลื่อนศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เร่งพัฒนาตลาดต่อเนื่อง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาคจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็งและมีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวตามไปด้วย

โดย แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงฯ มีนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านการจัดตั้งตลาดในรูปแบบต่างๆ การดูแลราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและขายสินค้าได้ในราคา ที่คุ้มต้นทุน การดูแลค่าครองชีพ เพื่อให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการครองชีพลดลง รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ๆ และการส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดน