ก.วิทย์เร่งจัดซื้อจัดจ้างโครงการธีออส2

ก.วิทย์เร่งจัดซื้อจัดจ้างโครงการธีออส2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ 'ธีออส 2'

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า เมื่อวานนี้ได้มีการรายงานผลงานของกระทรวงในช่วง 2 ปี และแผนในอีก 1 ปีข้างหน้าปี 60-61 โดยจะเน้นไปที่การกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนทำงานวิจัยอาหารมากขึ้น และการใช้นวัตกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้จะมีการติดตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาก่อนหน้านี้ ทั้งการส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในงานวิจัย การดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ "ธีออส 2" พร้อมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งจะต้องเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง