สศอ.เผยส่งออกมีค.ขยายตัว10.2%

สศอ.เผยส่งออกมีค.ขยายตัว10.2%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. เผย ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมฯ มี.ค. ขยายตัวร้อยละ 10.2 คาด เม.ย. ขยายตัวต่อเนื่องแม้มีวันหยุดยาว

นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เปิดเผยว่า สำหรับการส่งออกในเดือนมีนาคมของสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองคำแท่งพบว่าขยายตัวร้อยละ 10.2 ด้านการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 11.7 จากการนำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ในเดือนเมษายน สศอ. คาดว่าการส่งออกสินค้าอถตวาหกรรมจะขยายตัวต่อเนื่องถึงแม้จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันแต่ยอดคำสั่งซื้อได้มีการสั่งมาล่วงหน้า

สำหรับอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไตรมาส 1 และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องไตรมาส  2 คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากไตรมาสแรกปีนี้การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.16 จากการขยายตัวของกลุ่ม Other IC เป็นหลัก ตามการขยายตัวของความต้องการชิ้นส่วนในตลาดโลก อุตสาหกรรมเภสัชศาสตร์กรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.03 โดยมีการเปิดตลาดยาเม็ดใหม่ในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง เกาหลี อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน การผลิตภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.59 ตามความต้องการใช้งานในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องจากโครงการลงทุนภาครัฐและระยะยาว