บสย.จัด 4 โครงการ หนุนเอสเอ็มอี 8,000 ราย พร้อมเข้าถึงเงินทุน

บสย.จัด 4 โครงการ หนุนเอสเอ็มอี 8,000 ราย พร้อมเข้าถึงเงินทุน

บสย.จัด 4 โครงการ หนุนเอสเอ็มอี 8,000 ราย พร้อมเข้าถึงเงินทุน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บสย.เปิด 4 โครงการพัฒนา SMEs 8,000 ราย คิกออฟ “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนปี 2560”

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.พร้อมเปิดตัว 4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ประจำปี 2560 ตามแผนงานบสย. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฎิบัติ เข้าถึงสินเชื่อ และความรู้ทางการเงิน ตั้งเป้าผู้เข้าอบรม 8,000 ราย ประกอบด้วย แผนงาน การให้ความรู้ทางการเงิน (Finance Literacy) ผ่าน 4 โครงการ คือ โครงการจัดอบรมเสริมความรู้ SMEs โครงการเสริมความรู้ SMEs เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษค้าชายแดน AEC โครงการเสริมความรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโครงการมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ในปีนี้ บสย.ร่วมกับพันธมิตรองค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจบนออนไลน์ โดยร่วมกับ เทพช้อป ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญการทำเว็บขายของออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก SMEs กลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นจำนวนมาก โครงการให้ความรู้ทางการเงินสำหรับ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ล่าสุด บสย. เปิดโครงการใหญ่ประจำปี “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” คิกออฟ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป และเริ่มเปิดกิจกรรมเป็นทางการที่กรุงเทพ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SMEs อย่างคับคั่ง รวมถึงกลุ่มธนาคารพันธมิตรที่เปิดให้คำแนะนำการขอสินเชื่อ ให้ความรู้ทางการเงิน เครดิตบูโร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคลินิกค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย

บสย.มั่นใจว่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 4 โครงการนี้ รวมจำนวนการจัดกิจกรรม 38 ครั้ง จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการ การทำธุรกิจค้าขายบนออนไลน์ และความรู้ทางภาษี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook