คค.เดินหน้าศึกษาพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่2

คค.เดินหน้าศึกษาพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าศึกษาแผนพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่ 2 คาดศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ 2 ปี เสนอ ครม. ปี 62

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาการศึกษาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ระยะที่ 2 Defining hte 2nd Blueprint for Bangkok Mass Rapid Transit ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติให้ศึกษาแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ M-MAPระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวางโครงข่ายย่อยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายรองต่อจาก M-MAP ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้ง 10 สาย โดยขณะนี้ทางกับสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้เริ่มกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า ซึ่งเป็นผู้ศึกษาแนวทางการทำแผนแม่บทระยะที 2 ดังกล่าวแล้วว่าจะขยายเส้นทางรถไฟฟ้าไปยังพื้นที่ใดบ้าง ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 10 สายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาและออกแบบโครงการรวมแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี 2562 ขณะเดียวกัน หากดำเนินการศึกษาระยะที่ 2 แล้วเสร็จ จะทำการศึกษา แผนแม่บทรถไฟฟ้าระยะที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี ที่จะขยายเส้นทางระบบรางแบบย่อยไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนใช้ระยะเวลาในการดำเนินการครบทั้งหมด 20 ปี 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นและขยายไปยังพื้นที่ปริมณฑล จะเน้นการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายเดิมที่มีอยู่ และจะเชื่อมกับย่านธุรกิจ ใจกลางเมืองที่สำคัญ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และจะมีการพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้รองรับการเดินทางของประชาชนแบบครบวงจร ซึ่งในช่วงกลางปีจะมีการนำบัตรแมงมุมมาให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว