พนง.บินไทยร้องนายกฯใช้ม.44สอบทุจริต

พนง.บินไทยร้องนายกฯใช้ม.44สอบทุจริต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานการบินไทย ร้องนายกฯ ใช้ ม.44 ตั้งคณะกรรมการพิเศษสอบทุจริต จี้ ประธานอร์ด ลาออก

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ตัวแทนกลุ่มพนักงานการบินไทยจิตอาสาต้านโกง กล่าวภายหลังนัดรวมสมาชิก กว่า 100 คน บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ในวันนี้ได้แสดงพลังและรวมตัวเพื่อเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ เพื่อมาตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของบริษัทการบินไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะมติลดอายุการใช้งานของเครื่องบินทั้งฝูงของบริษัท การบินไทย เพื่อให้การบินไทยสามารถซื้อเครื่องบินได้อีกสองระยะ จำนวน 75 ลำ คือระหว่างปี 2554 - 2561 จำนวน 37 ลำ วงเงินกว่า 200,000 ล้านบาท และปี 2561 - 2565 จำนวน 38 ลำวงเงินกว่า 240,000 ล้านบาท ซึ่งมีการบรรจุในแผนฟื้นฟูองค์กรปี 2552 - 2554 จนเป็นสาเหตุให้มีการวางแผนปลดระวางล่วงหน้าเครื่องบินเกือบ 50 ลำ ก่อนการหมดอายุการใช้งานจริง ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปีสำหรับเครื่อง Boeing และ 20 ปีสำหรับเครื่อง Airbus พร้อมเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท การบินไทย ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการแผนฟื้นฟูบริษัทในช่วงปี 2552 - 2554 ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อแผนและนโยบายที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดปัญหาการขาดทุนต่อเนื่องและสร้างหนี้สินผูกผันระยะยาว ซึ่งในฝ่ายบริหารชุดนั้น มีประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยคนปัจจุบันรวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ ขอให้ทำการตรวจสอบ การจัดตั้งบริษัทลูก โดยเฉพาะ ไทยสมายล์ นกแอร์ และ Wingspan ว่า การดำเนินนโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทหรือเพื่อเอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ และให้ สตง. ตรวจสอบทางบัญชีผลประกอบการบริษัทฯ ว่าเกิดจากการแต่งบัญชีผิดไปจากคามเป็นจริงหรือไม่