พาณิชย์ ยันไม่ห้ามนำเข้ามันสำปะหลัง

พาณิชย์ ยันไม่ห้ามนำเข้ามันสำปะหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน ไม่ห้ามนำเข้า มันสำปะหลังในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกมาก แต่ขอความร่วมมือ ทุกฝ่ายเข้มงวดปฏิบัติตามระเบียบการนำเข้าตามแนวชายแดน

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่จังหวัดจันทบุรี ว่า ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานความมั่นคง ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นไปตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจสอบโรคพืช ความชื้น และสิ่งเจือปน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมาก หากมีปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังแบบไม่ถูกต้อง ก็อาจจะกระทบกับราคามันสำปะหลังในประเทศ ซึ่งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท ขณะนี้ราคาลดลงเหลือเพียง 1.50 บาทเท่านั้น
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของกัมพูชา ซึ่งจะมีการสรุปแนวทางยกระดับมาตรฐานมันสำปะหลังร่วมกันในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จากประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกต้องมายังสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร.1385 ด้วย