SKR ซื้อหุ้นคืน 4 หมื่นหุ้น

พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวี กรรมการ บมจ. ศิครินทร์ (SKR) เปิดเผยว่า วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ได้ซื้อหุ้นคืน 40,000 หุ้นราคาสูงสุด 10 บาท ราคาต่ำสุด 9.95 บาท มูลค่ารวม 398,500.00 บาททำให้จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน2,022,200 หุ้น คิดเป็น 2.02% ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 19,976,160 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด