ส.อ.ท.ชี้อุตฯเครื่องมือแพทย์สุขภาพปี60โต15%

ส.อ.ท.ชี้อุตฯเครื่องมือแพทย์สุขภาพปี60โต15%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. ชี้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สุขภาพปี 60 โตต่อเนื่อง 10 - 15% มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท เร่งดันตั้งศูนย์ทดสอบในไทย

นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาพรวมอุตฯ เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ในปี 2560 คาดว่าจะยังเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10 - 15 มีมูลค่ากว่า 150,000 ล้านบาท จากในปี 2559 ที่เติบโตประมาณร้อยละ 14 มีมูลค่าประมาณ 145,000 ล้านบาท  เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในกลุ่มคนผู้สูงอายุจะสูงกว่าคนวัยทำงาน รวมถึงประชาชนจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้การเติบโตอุตฯเครื่องมือแพทย์และสุขภาพจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

นอกจากนี้ นายวินิจ กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รวบรวมข้อมูลห้องทดสอบภายในประเทศทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาถึงคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พยายามผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบพร้อมศึกษาทำรายละเอียด ซึ่งยอมรับว่า การจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์และสุขภาพในไทย จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณสำหรับการส่งเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ไปวิจัยที่ต่างประเทศ พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ Medical Hub ในภูมิภาค