ไต้หวันตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งสด

ไต้หวันตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งสด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ เผย ไต้หวันตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งสดนำเข้าจากไทย เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง ก่อน 9 ม.ค. ปีหน้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้รับรายงานจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ว่า กรมการอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้าง ในสินค้าหน่อไม้ฝรั่งสดนำเข้าจากไทย จำนวน 7 ลอต ในช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน 2559 ซึ่งมีปริมาณสารฯ เกินค่ามาตรฐานที่ไต้หวันกำหนด โดยไต้หวันได้เรียกร้องให้ผู้ส่งออกและรัฐบาลไทยชี้แจงสาเหตุและเสนอแผนแก้ไขดังกล่าว ภายในวันที่ 9  มกราคม 2560

โดยทางกรมฯ ต้องการผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างให้มากขึ้น เพื่อให้สินค้าไทยผลิตได้มาตรฐานตามที่กฎหมายของประเทศคู่ค้ากำหนด ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า