รมว.คลังเร่งลงทุนในประเทศดันเศรษฐกิจ

รมว.คลังเร่งลงทุนในประเทศดันเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยัน เร่งลงทุนเศรษฐกิจในประเทศ หลังภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน - พร้อมสนองนโยบายลงทุนกลุ่มจังหวัด

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ 18 กลุ่มจังหวัด ว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ 3.3 - 3.4% ถือว่าขยายตัวได้แต่ยังไม่เต็มศักยภาพ เพราะยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ จากช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รัฐบาลจึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งชาวนา และผู้ยากจนในเขตเมือง รวมทั้งการที่โตไม่เต็มศักยภาพจากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนยังทำงานไม่ครบ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลพยายามทำและขับเคลื่อนด้วยมาตรการต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยข้ามพ้นกับดักประเทศยากจน

ส่วนภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ หลายฝ่ายมองว่า ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระดับ ต่ำเป็นเวลานานเกินไป ทำให้โอกาสฟื้นตัวเป็นไปได้ยาก รวมทั้งการเจริญเติบโตของการค้าขายโลกมีมูลค่าน้อยกว่าจีดีพี ของโลกที่ขยายตัวทำให้ ประเทศไทยจะต้องเร่งปรับตัวในการผลักดันเศรษฐกิจในประเทศให้มีความแข็งแกร่ง

สำหรับนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการผลักดันการลงทุนในกลุ่มจังหวัดต่างๆ ซึ่งอาจนำร่องใน 6 จังหวัด และใช้รูปแบบการลงทุน หรือดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ ทำให้ได้สิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและได้ประโยชน์สูงสุด จึงอยากฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งดำเนินการตามแผน โดยต้องเสนอแผนงานมาทั้งหมดให้เสร็จช่วงต้นเดือนมกราคม เพื่อให้สามารถสรุปวงเงินลงทุนได้ในช่วงกลางเดือน และเบิกจ่ายลงทุนช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจาก สภาพคล่องในประเทศไทยยังมีอยู่สูง และการดำเนินการต่างๆ สามารถกู้เงินในประเทศได้ทันที ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มจังหวัด โดยเตรียมออกพันธบัตรวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท ในการสนับสนุนโครงการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าวจะมีในปีงบประมาณ 2561 ต่อไปหลังผ่านการดำเนินโครงการในปี 2560 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยังจะช่วยปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เติบโตในรูปแบบการกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ