ก.เกษตรฯจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ก.เกษตรฯจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ก.เกษตรฯจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและทำบุญบำเพ็ญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสวรรคตครบรอบ 1 เดือน ซึ่งประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากหน่วยงายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและทำบุญบำเพ็ญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

โดย นายธีรภัทร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และประชาชนทั่วไป โดยประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 17 กิจกรรมหลัก อาทิ การบำเพ็ญพระราชกุศล และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม ปี 2560 โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ เป็นผู้จัดกิจกรรม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรจะเดินหน้าโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook