ก.เกษตรรายงานสถานการณ์น้ำ26ต.ค.

ก.เกษตรรายงานสถานการณ์น้ำ26ต.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ รายงานสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่อง ด้านพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่บางบาลลดต่ำกว่าตลิ่งแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์น้ำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 05.00 น. ณ จุดตรวจสอบน้ำ อ.ศรีสัชนาลัย พบว่า มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงอยู่ที่ 74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จุดตรวจสอบน้ำค่ายจิรประวัติ มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงอยู่ที่ 1,642 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงอยู่ที่ 1,249 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่มีการระบายน้ำ 

ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ พบว่า บ้านบางหลวงโดด จ.พระนครศรีอยุธยา มีน้ำล้นตลิ่ง 0.35 เมตร และบ้านบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.23 เมตร ภาพรวมสถานการณ์น้ำโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ