ด่วน!เปิดแลกเหรียญที่ระลึกชุด 5 เหรียญ 5 แบบ แค่ 100 บาท 26 ต.ค.59

ด่วน!เปิดแลกเหรียญที่ระลึกชุด 5 เหรียญ 5 แบบ แค่ 100 บาท 26 ต.ค.59

ด่วน!เปิดแลกเหรียญที่ระลึกชุด  5 เหรียญ 5 แบบ แค่ 100 บาท 26 ต.ค.59
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธนารักษ์ นำเหรียญชุดกษาปณ์ที่ระลึกที่ผลิตเนื่องในวาระต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชชนิดราคา 20 บาทหมื่นชุดเปิดขาย26 ต.ค. 59 

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์เผยว่า กรมฯได้จัดทำเหรียญชุดกษาปณ์ที่ระลึกที่ผลิตเนื่องในวาระต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชชนิดราคา 20 บาท จำนวน 5 เหรียญ รวมราคา 100 บาทต่อชุด เพื่อออกจำหน่ายให้ประชาชนได้เก็บสะสมจำนวนประมาณ 1 หมื่นชุด โดยจะเปิดจำหน่ายตามจุดจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.เป็นต้นไป

สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่จะออกจำหน่ายดังกล่าว ประกอบด้วย เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เหรียญที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เหรียญที่ระลึก 50 ฝนหลวงพระราชทาน และ เหรียญที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”


เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ฝนหลวงพระราชทาน
เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริ
ให้มีการทำฝนหลวงครั้งแรก


เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท