วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษา2.24ล้านบาท

วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษา2.24ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษา 2.24 ล้านบาท สร้างโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา

นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการจราจรทางอากาศแล้ว ยังมีอีกภารกิจที่สำคัญของวิทยุการบินฯ คือ การสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส วิทยุการบินฯ จึงมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ความบกพร่องการได้ยิน ความบกพร่องทางร่างกายอื่น ๆ ความบกพร่องทางสติปัญญาและภาวะออทิสติก ได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิทยุการบินฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวน 224 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,240,000 บาท สำหรับเด็กในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) จำนวน 134 ทุน และในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้ง 9 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 90 ทุน ซึ่งเงินทุนการศึกษานี้มาจากพนักงานวิทยุการบินฯ ที่ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม