บอร์ดทอท.เห็นชอบพัฒนาสนามบินหาดใหญ่2

บอร์ดทอท.เห็นชอบพัฒนาสนามบินหาดใหญ่2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติที่ประชุมบอร์ด ทอท. เห็นชอบแผนพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ 2 ระยะ รวมวงเงินลงทุน 15,100 ล้านบาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่าถึงการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยแบ่งโครงการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ทั้งหมด 20 ปี โดยระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559 – 2568 วงเงินลงทุนกว่า 9,500 ล้านบาท ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2569 – 2573 วงเงินลงทุนกว่า 5,600 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุน 15,100 ล้านบาท โดยระยะเร่งด่วนระยะที่ 1 จะเป็นการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ให้สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และกลุ่มงานอาคารทดแทน เพื่อย้ายระบบและอาคารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปสร้างทดแทน

ส่วนระยะที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออกจาก 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารที่ก่อสร้างไว้ในระยะที่ 1 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 2.5 ล้านคนต่อปี ในปัจจุบัน เป็น 8.5 ล้านคนต่อปี ในระยะที่ 1 และ 10 ล้านคนต่อปี ในระยะที่ 2