อมตะจับมือสจล.ตั้งสถาบันการศึกษา

อมตะจับมือสจล.ตั้งสถาบันการศึกษา

อมตะจับมือสจล.ตั้งสถาบันการศึกษา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อมตะฯ จับมือ สจล. จัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตอมตะนคร สู่ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ภายใต้ “โครงการเมืองการศึกษาอมตะ” หรือ โครงการ AMATA EDU Town ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของบริษัท ฯ ซึ่งมีแนวความคิดที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลางของกลุ่มพื้นที่การศึกษานานาชาติในประเทศไทยในอนาคต และเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า ในการที่จะมีแรงงานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเข้าสู่ระบบให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาในนิคม ฯ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการก่อสร้าง สจล. วิทยาเขตอมตะนคร จะแล้วเสร็จในเร็วนี้
 
ขณะที่การดำเนินงานในโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาจากนานาชาติหลายแห่งให้ความสนใจ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ และไต้หวัน ที่ส่งข้อเสนอความร่วมมือมายังบริษัท ฯ เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับอาชีวะศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ของอมตะทั้งหมด มีส่วนช่วยขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของไทยอยู่ร้อยละ 11 โดยในอนาคตโครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะทางสถาบันเจแปนรีเสิร์ช (Japan Research Institute : JRI) คาดว่าจะทำให้เกิดอุปสงค์ของบุคลากรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพิ่มขึ้นในโครงการอีก 19,700 คน และจะช่วยสนับสนุนนโยบายเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลอีกด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook