บลจ.ไทยพาณิชย์ ขายหุ้น TIES ออก 0.9027%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม(TIES)โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย  เมื่อวันที่ 23/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น  -0.9027% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  4.8903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มา ก.ล.ต.               

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!