อาเซียน-สหรัฐฯยกระดับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียน-สหรัฐฯยกระดับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียน-สหรัฐฯยกระดับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อาเซียน-สหรัฐฯ เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาบรรยากาศการลงทุน และยึดหลักความโปร่งใส

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใส และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการออกนโยบายและกฎระเบียบภายในประเทศ และบรรยากาศในการลงทุนภายในประเทศให้มีความแน่นอน ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถและความช่วยเหลือทางเทคนิคจากสหรัฐฯ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในปี 2558 สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของอาเซียนมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ถึง 212,800 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับด้านการลงทุน สหรัฐฯ เป็นประเทศคู่ค้า ที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียนสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยมีมูลค่าการลงทุน 273,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook