ก.พลังงานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย

ก.พลังงานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย

ก.พลังงานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 7 มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 46 โครงการ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาจัดสรรทุนโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปี 2559 ที่มีกรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยยื่นข้อเสนอที่ สนพ. ซึ่งปีนี้ได้ปรับวิธีจัดสรรทุนโดย 7 มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ตรงกับความต้องการแก้ปัญหาของพื้นที่นั้น และ สนพ. นำมาประกาศเป็นโจทย์วิจัยผ่าน 7 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ข้อเสนอ 134 โครงการ รวม 588 ล้านบาท ผ่านการพิจารณารอบสุดท้าย 46 โครงการ รวม 162 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 มิติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติเงิน 38 ล้านบาท ให้ 7 แม่ข่ายสำรวจศักยภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของแต่ละพื้นที่แล้วนำข้อมูลมาเข้าระบบฐานข้อมูลเดียวกันเป็น Single Platform จะทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายงานวิจัยทั้ง Top Down และ Bottom Up ของแต่ละพื้นที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook