คค.ถกพัฒนาพื้นที่รถไฟเร็วสูงกทม.-เชียงใหม่

คค.ถกพัฒนาพื้นที่รถไฟเร็วสูงกทม.-เชียงใหม่

คค.ถกพัฒนาพื้นที่รถไฟเร็วสูงกทม.-เชียงใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงคมนาคม ประชุมพัฒนาพื้นที่รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลภายใน 17 มิ.ย.นี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังในการประชุมคณะทำงานการวางแผนพัฒนาพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาสถานีและเมืองที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานีทั้ง 12 แห่ง ของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและพื้นที่โดยรอบสถานีและนำมาเสนอภายในวันที่ 17 มิถุนายน นี้ เพื่อสรุปรายละเอียดงบประมาณและค่าเวนคืนที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานพร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ทางญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนนี้ เพื่อนำไปศึกษาผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการ จากนั้นให้นำข้อมูลการพัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมกับผลการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการกลับมาให้ฝ่ายไทย ในเดือนธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกับทั้ง 12 สถานี จะมีการประชุมหารือร่วมกันในระยะต่อไป โดยจะเชิญภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมประชุมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook