กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายงบปี59คืบ65.77%

กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายงบปี59คืบ65.77%

กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายงบปี59คืบ65.77%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผย การเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 65.77% ที่ 1.78 ล้านล้าน จากวงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ในช่วง 8 เดือน คือ ต.ค.58 – พ.ค.59  สามารถเบิกจ่ายได้ 1,789,076 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 1,563,811 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,175,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.88 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 224,554 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 457,096 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.13 โดยการเบิกจ่ายเงินประมาณของภาครัฐในภาพรวมเบิกจ่ายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยงานราชการพยายามเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี เพื่อช่วยผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook