โอกาสสุดท้าย สัมมนา SME ฟรี! คลิกเลย!

โอกาสสุดท้าย สัมมนา SME ฟรี! คลิกเลย!

โอกาสสุดท้าย สัมมนา SME ฟรี! คลิกเลย!
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สัมมนา SCB SME Success ปีที่ 6#โตอย่างสตรอง
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559
ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กำหนดการจัดงาน
13:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
13:30 – 13:45 น. กล่าวต้อนรับโดย คุณญนน์ โภคทรัพย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทายพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13:45 – 17:00 น. ร่วมฟังเสวนา SCB SME SUCCESS ปีที่ 6#โตอย่างสตรอง
พร้อมฟังเคล็ดลับและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักธุรกิจ SME ที่สร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ลงทะเบียนที่นี่ http://bit.ly/scbsmesuccess


[Advertorial]