คลัง ชง ครม.เก็บภาษีทีดินและที่อยู่อาศัย อังคารนี้ ต่ำกว่า 50 ล้านบาทไม่เสียภาษี

คลัง ชง ครม.เก็บภาษีทีดินและที่อยู่อาศัย อังคารนี้ ต่ำกว่า 50 ล้านบาทไม่เสียภาษี

คลัง ชง ครม.เก็บภาษีทีดินและที่อยู่อาศัย อังคารนี้ ต่ำกว่า 50 ล้านบาทไม่เสียภาษี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คลัง ดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าครม.อังคาร 7 มิ.ย.59 นี้ มั่นใจผ่านฉลุย ปรับเกณฑ์ บ้านหลังแรกต่ำกว่า 50 ล้านไม่ต้องเสียภาษี เตรียมประกาศใช้ปี 2560 นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้นำร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปรับปรุงใหม่เสนอไปให้รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์พิจารณาเห็นชอบแล้ว และได้เสนอร่างไปยังนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบ โดยคาดว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 มิ.ย.2559 นี้

สำหรับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำเสนอครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ที่เคยนำเสนอมาก่อนหน้านี้ โดย หลักเกณฑ์สำคัญที่มีการปรับปรุง คือ การจัดเก็บภาษีบ้านที่อยู่อาศัย โดย ผู้ที่มีบ้านที่อยู่อาศัยหลังแรกมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาทลงมา ไม่ต้องเสียภาษี

ทั้งนี้หลักเกณฑ์รายละเอียด การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะแบ่งหลักเกณฑ์การจัดเก็บออกเป็น 4 ประเภท คือ


1 ที่ดินเพื่อการเกษตร 2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย 3 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและสิ่งอื่นๆ 4 ที่ดินว่างเปล่า


ส่วนอัตราการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเภท จะมีการกำหนดเพดานอัตราภาษีสูงสุดของแต่ละประเภทดังนี้


1 ที่ดินเพื่อการเกษตร อัตราสูงสุด 0.2 %
2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย อัตราสูงสุด 0.5 %
3 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและสิ่งอื่นๆ อัตราสูงสุด 2 %
4 ที่ดินว่างเปล่า 5 %


“อัตราภาษีของแต่ละประเภท เป็นการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ แต่ในการประกาศใช้ตามกฤษฎีกาจะกำหนดอัตราเริ่มต้นที่ไม่เป็นภาระมากนักและเป็นอัตราก้าวหน้า ตามมูลค่า ใครมีที่ดินและทรัพย์สินแพงก็เสียภาษีสูงขึ้นตามลำดับแต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้ ที่สำคัญของการเก็บภาษีครั้งนี้ก็คือ ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า ซึ่งมีอัตราสูงสุดสูงกว่าทุกประเภทแล้ว ยังกำหนดด้วยว่า หากไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในระยะเวลา 3 ปีขึ้นไปหลังจากประกาศใช้จะมีการเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีขึ้นเป็นเท่าตัวในทุกๆปีหลังจากนั้น “

นอกจากนี้ในประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินบ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและมีความกังวลว่าจะเป็นภาระมากนั้น การกำหนดอัตราภาษีโดยกำหนดชัดเจนเพื่อไม่ให้สงผลกระทบกับคนทั่วไป ที่เป็นคนชั้นล่าง และคนชั้นกลาง แล้ว คือ มูลค่า ต่ำกว่า 50 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี แต่หากมี บ้านที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีทุกหลังด้วย ส่วนคนที่ได้มรดกหากมีมูลค่าสูงกว่า 50 บาทขึ้นไปจะมีการผ่อนผันให้ว่ากี่ปีจึงจะต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ทีกำหนด


และในการผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งนี้ ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการจัดทำราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ ภายในปีนี้ก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายด้วย

“การเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งนี้ กระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้ได้แน่ในปี 2560 ซึ่งหลักของการจัดเก็บภาษีครั้งนี้เป็นเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้อำนาจท้องถิ่นเป็นคนจัดเก็บ รายได้ทั้งหมดจะเป็นของท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ไม่ใช่การจัดเก็บรายได้เข้าส่วนกลางเหมือนภาษีอื่นๆ ดังนั้น ในประเด็นที่เป็นห่วงและเข้าใจผิดว่า การเก็บภาษี นี้เพราะรัฐบาลถังแตกต้องการรีดภาษีเข้ารัฐจึงเป็นการเข้าใจผิด”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook