ธ.กรุงเทพ-กสิกร นำตลาด ลดดอกเบี้ยกู้ MRR-MOR ลง 0.25%

ธ.กรุงเทพ-กสิกร นำตลาด ลดดอกเบี้ยกู้ MRR-MOR ลง 0.25%

ธ.กรุงเทพ-กสิกร นำตลาด ลดดอกเบี้ยกู้ MRR-MOR ลง 0.25%
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

2 แบงก์ใหญ่ กรุงเทพ-กสิกร นำตลาดลดดอกเบี้ยเงินกู้อีกละลอก โดยปรับลดดอกเบี้ย MRR และ MOR ลง 0.25 % ช่วยรายย่อยเป็นการลดภาระและกระตุ้นเศรษฐกิจสนองนโยบายรัฐบาล

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีลงร้อยละ 0.250 เหลือร้อยละ 7.625 มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR นับเป็นความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจหลังจากที่ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มแอลอาร์ (MLR) ลงร้อยละ 0.25 เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ในครั้งนี้นับเป็นการนำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม ดังนั้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อครั้งนี้ จึงเป็นการตอบสนองนโยบายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

กสิกรลดทั้ง MRR และ MOR ลง 0.25 %

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ลงร้อยละ 0.25 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะในภาวะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งการฟื้นตัวของประเทศ

 

การปรับลงครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยเพิ่ม หลังจากธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ย MLR ลงร้อยละ 0.25 เป็นธนาคารแรกในเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปอย่างแข็งแกร่ง

 ทั้งนี้ ธนาคารทำการปรับอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 7.62 และร้อยละ 7.12 ตามลำดับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559