ซีพีเอฟเปิดเวทีCPFCEOAwards2015ปีที่7

ซีพีเอฟเปิดเวทีCPFCEOAwards2015ปีที่7

ซีพีเอฟเปิดเวทีCPFCEOAwards2015ปีที่7
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ซีพีเอฟ เปิดเวที 'CPF CEO Awards 2015' ปีที่ 7 รวมพลังความคิดสร้างสรรค์ พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 700,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยภายหลังการเปิดเวที "CPF CEO Awards 2015" ปีที่ 7 รวมพลังความคิดสร้างสรรค์ว่า นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กร การที่บริษัทจะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกนั้น จำเป็นต้องศึกษาเทรนด์ผู้บริโภคต่อเนื่อง และจะต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในตลาดโลก เนื่องจากเทรนด์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยงานวันนี้เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในหน่วยงานของซีพีเอฟซึ่งมีบุคลากรถึง 100,000 คน ที่ผลิตอาหารปลอดภัยไปสู่ตลาดโลก และนวัตกรรมที่เหล่านวัตกรคิดค้นนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในประเทศไทย แต่ยังนำไปใช้ในอีก 13 ประเทศที่ซีพีเอฟเข้าไปลงทุน โดยเชื่อมั่นว่าการที่ซีพีเอฟสามารถผลิตสินค้าได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มาจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ CPF CEO Awards 2015 มีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับ i1 การรักษาสภาพ จำนวน 8 รางวัล, รางวัลระดับ i2 การปรับปรุงงาน จำนวน 7 รางวัล, รางวัลระดับ i3 นวัตกรรม จำนวน 3 รางวัล

อย่างไรก็ตาม ซีพีเอฟตั้งเป้ายอดขาย 700,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี โดยมีสัดส่วนรายได้หลักจากตลาดต่างประเทศ 65% และในประเทศ 35%  ซึ่งการเข้าไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทยังคงยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ครอบคลุมประชากรกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook