กษ.ยันชาวสวยางได้รับเงินไร่ละ1,500บ.25ม.ค.

กษ.ยันชาวสวยางได้รับเงินไร่ละ1,500บ.25ม.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.กษ. เผยคืบหน้า มาตรการซื้อยางพารา ยัน 25 ม.ค. เกษตกรได้รับเงินไร่ละ 1,500 บาท แน่นอน ระบุตัวเลขใช้ยางพารา 8 กระทรวง 20,000 ตัน ยังไม่ได้ข้อสรุปความต้องการใช้ยางเพิ่ม

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ความคืบหน้ามาตรการรับซื้อยางพารา ว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณในการซื้อยางโดยตรงจากเกษตรกรโดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับซื้อยางจากเกษตรกรสวนยางรายย่อย 

ด้านความคืบหน้ามาตรการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสวนยาง โครงการชดเชยรายให้แก่ชาวสวนยางและคนกรีดยางไร่ละ 1,500 บาท นั้น มีจำนวนเกษตรกรในฐานข้อมูลของ กยท. แล้ว 798,919 ครัวเรือน 

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 25 มกราคมนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินแน่นอนสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือเหลือจะเร่งรัดให้ได้รับเงินช่วยเหลือภายในเดือนมกราคมนี้

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ว่า จากการรวบรวมความต้องการการใช้ยางพาราในส่วนราชการรวมทั้ง 8 กระทรวง ล่าสุด อยู่ที่ 20,000 ตัน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีความต้องการการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น และยังไม่ขอสรุปจำนวนตัวเลขที่แน่นอน

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งบประมาณในการซื้อยางและจัดทำโครงการขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งงบซื้อยางพารา และจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการของแต่ละหน่วยงาน โดยทั้งหมดนี้ ยังคงเป็นเงินงบประมาณของปี 2559