สำนักงบเผยภาพรวมปี59เบิกจ่ายแล้ว34.27%

สำนักงบเผยภาพรวมปี59เบิกจ่ายแล้ว34.27%

สำนักงบเผยภาพรวมปี59เบิกจ่ายแล้ว34.27%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เผย ภาพรวมปี 59 เบิกจ่ายเกินเป้า 0.75% ขณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำสัญญามากสุด

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 34.27 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.75 มีการทำสัญญาแล้วร้อยละ 37.94 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทำสัญญามากสุดร้อยละ 74 รองลงมาได้แก่ กรมโยธาธิการ ร้อยละ 71.9

ขณะที่ผลการประชุม ครม. เมื่อวานนี้ ได้เห็นชอบเพิ่มงบประมาณกลางปี 2559 อีก 5.6 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน เป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และจัดสรรเป็นงบกลาง รายการเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศนั้น เป็นรายได้จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่น 900 MHz หรือ 4จี โดยจะไม่เพิ่มภาระให้กับงบปี 2559 แน่นอน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook