สศอ.ถกอุตฯอาหารก่อนชงปัญหา27ม.ค.นี้

สศอ.ถกอุตฯอาหารก่อนชงปัญหา27ม.ค.นี้

สศอ.ถกอุตฯอาหารก่อนชงปัญหา27ม.ค.นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สศอ. ประชุมร่วมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เร่งนำปัญหาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 27 ม.ค.นี้

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมกับสถาบันอาหาร และผู้ประกอบการอาหาร ว่า ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมอาหารขณะนี้ คือ ขั้นตอนการทำงานขององค์การอาหารและยา (อย.) ที่ปัจจุบันใช้เวลาพิจารณาออกมาตรฐาน 155 วันต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และแต่ละวันยังรับพิจารณาได้ไม่เกิน 10 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รอบรับผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มบุคลากร ซึ่งปัจจุบันเป็นแพทย์ เภสัชกร โดยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสายการเรียนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย และควรเพิ่มอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม และปัญหาในปัจจุบันงานวิจัยด้านอาหารจำนวนมากของไทย ที่คิดค้นจากสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา แต่ไม่มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องนี้สถาบันอาหารจะรับหน้าที่จัดการ เป็นศูนย์กลางงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการ โดยจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการนำผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงร้อยละ 5 จากทั้งหมดหลักพันรายการ โดยปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่มี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน วันที่ 27 มกราคมนี้ ส่วนแผนการชักจูงนักลงทุน บริษัทเป้าหมาย จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook