พาณิชย์พร้อมหนุนสร้างภาพลักษณ์ประเทศ

พาณิชย์พร้อมหนุนสร้างภาพลักษณ์ประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย พร้อมหนุนสร้างภาพลักษณ์ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

ในวันนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบัน IMD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการแข่งขันของประเทศ โดยการประเมินจากสถาบัน IMD ถือเป็นสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยสถานการณ์ความสามารถในการเเข่งขันของไทยในขณะนี้ลดลง เป็นอันดับที่ 56 จากอันดับที่ 27 ในขณะที่มาเลเซีย สิงคโปร์ ได้ปรับอันดับขึ้น ซึ่งประเทศไทยการทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยยังต้องการรับฟังข้อเสนอแนะในการแข่งขัน ให้แนวคิดในการพัฒนาเสนอต่อรัฐบาล กำหนดนโยบายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป