ชาวนาเข้าใจราคาข้าวไม่สูงตามราคาตลาด

ชาวนาเข้าใจราคาข้าวไม่สูงตามราคาตลาด

ชาวนาเข้าใจราคาข้าวไม่สูงตามราคาตลาด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ชาวนา เข้าใจราคาข้าวไม่สูงตามราคาตลาด แต่รัฐบาลต้องดูแลปัจจัยการผลิตไม่ให้ซ้ำเติมเกษตรกร

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ทางเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ยังคงมีความจำเป็นต่อการเพาะปลูก โดยคาดหวังว่าแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจรที่มีการตั้งเป้าหมายการผลิตในปีนี้ที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก จะมีผลทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรดีขึ้นจากที่ในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 7,500-8,000 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม ทางเกษตรกรมีความเข้าใจได้ว่า ราคาข้าวในตลาดจะยังคงไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 - 3 ปีนี้ จากสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลก แต่เชื่อว่าการจัดโซนนิ่งให้เกษตรกรเพาะปลูกจะทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรไม่ลดต่ำลง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook