ราคาสินค้ายังทรงตัวแม้ราคาน้ำมันปรับลง

ราคาสินค้ายังทรงตัวแม้ราคาน้ำมันปรับลง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ค้า เผย สินค้าตลาดยิ่งเจริญ ทรงตัวจากปลายปี แม้ราคาน้ำมันลดลง

จากการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน พบว่า ราคาสินค้าพบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา แม้จะผ่านจากช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ ผักชี กิโลกรัมละ 40 บาท ผักกาดขาว กิโลกรัมละ 40 บาท คะน้า กิโลกรัมละ 25 บาท จะมีเพียงต้นหอมเท่านั้น ที่ปรับราคาขึ้นเล็กน้อย ตามปริมาณที่เข้าสู่ตลาดกลาง ขณะที่ ราคาเนื้อหมู กิโลกรัมละ 135 - 140 บาท ส่วน ไก่ตัว กิโลกรัมละ 70 - 75 บาท ตามขนาดในส่วนของราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารตามสั่งจำหน่ายอยู่ที่ราคา 30 - 35 บาท ตามราคาที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้ควบคุมราคาไว้

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามแม่ค้า กล่าวว่า ช่วงนี้การจำหน่ายสินค้าดีขี้น ปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคานั้นคงที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงก็ตาม แค่ราคาสินค้ายังคงมีการจำหน่ายราคาเดิม