กอบกาญจน์ วางแนวทางท่องเที่ยว ปี59

กอบกาญจน์ วางแนวทางท่องเที่ยว ปี59
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'กอบกาญจน์' วางแนวทางท่องเที่ยวปี 59 เน้นสร้างชุมชนตอบโจทย์นักท่องเที่ยว หนุนกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจฐานราก

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวกระแสหลักให้ความสำคัญกับความเป็นสมัยใหม่ ผ่านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ รูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการให้คุณค่ากับความเรียบง่าย ใส่ใจในทุกรายละเอียดกำลังได้รับความนิยม เชื่อการท่องเที่ยวชุมชน คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน การสนับสนุนการท่องเที่ยวประเภทนี้ ยังจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

สำหรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในปี 2559 ว่า จะไม่เน้นการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยว แต่จะเน้นการเพิ่มรายได้ต่อหัวต่อของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด โดยจะใช้การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นตัวหลัก พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน อาทิ การขายสินค้าพื้นเมือง และซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชน