คลังเผยจัดเก็บรายได้ไตรมาส1ปีงบ59พุ่ง

คลังเผยจัดเก็บรายได้ไตรมาส1ปีงบ59พุ่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เผย จัดเก็บรายได้รัฐไตรมาสแรก งบปี 2559 แตะ 5.81 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการร้อยละ 12.5

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) จัดเก็บได้ 581,306 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 64,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 โดยการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการจัดเก็บภาษีเบียร์สูงกว่าประมาณการ 56,0844,163 และ 3,845 ล้านบาท หรือร้อยละ 111.06.8 และ 18.2 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2558 หน่วยงานอื่นจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ 52,879 ล้านบาทหรือร้อยละ 238.1 เป็นผลจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz (4G) และ  การนำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียน